خدمات

تعویض مفصل لگن

در جراحی تعویض مفصل لگن کوتاهی اندام تحتانی و بهتر شدن حرکت مفصل ران اصلاح می شود ، البته باید این نکته را بیان کرد.

زانو درد

در اکثر زانو درد ها التهاب بافت های مفصلی وجود دارد و جدا از علت به وجود آمدن این التهاب، هدف مشترک درمان کاهش التهاب است.

ارتوپدی

ارتوپدی یک تخصص پزشکی در زمینه سیستم اسکلتی-عضلانی بدن است که به درمان و اصلاح این سیستم بدن می پردازد.

دکتر مسعود صابری

عضو انجمن ارتوپدی امریکا

عضو انجمن ترومای سوئیس

عضو انجمن ارتوپدی ایران

درباره دکتر

Call Now Button