تعویض مفصل زانو

علت آرتروز زانو و جراحی در سن پایین؟

جراحی تعویض مفصل زانو

جراحی تعویض مفصل زانو

پنج روز بعد از عمل موفق تعویض مفصل دو طرفہ زانو

جراحی تعویض مفصل زانو

جراحی تعویض مفصل زانو

پنج روز بعد از عمل موفق تعویض مفصل دو طرفہ زانو

فیلم مرحله انتهایی عمل تعویض مفصل لگن

راه رفتن بیمار یکسال بعد از عمل تعویض مفصل لگن

راه رفتن بیمار هشتاد ساله یک هفته بعد از عمل لگن

مشخص شدن پارگی رباط صلیبی خلفی در معاینه

چھار ماہ بعد از عمل پروتز مفصل لگن

پارگی وسیع زانو به همراہ شکستگی داخل مفصل

عمل رزکشن ارتروپلاستی ھیپ

عمل تعویض مفصل زانو

عمل تعویض مفصل زانوی راست

پنج ماه بعد از عمل شکستگی پیچیده لگن

شش ماه بعد از تعویض مفصل لگن

راه رفتن بیمار قبل از عمل تعویض مفصل زانو

فیلمی از ریلیز عصب سیاتیک

دو ماه بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

نتیجه جراحی

سه ماه بعد از تعویض مفصل لگن(هیپ)چپ

۳ ماه بعد شکستگی لگن

یک سال بعد از تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپد در غرب تهران

تعویض مفصل زانو

فیلم جراحی ارتوپدی

متخصص ارتوپد در غرب تهران

شلی مفصل زانو

تشکر مادر بیمار از اینجانب

9 ماه بعد ار تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل لگن

اصلاح پرانتزی پا حین تعویض مفصل زانو

بخشی از عمل رباط صلیبی

بازسازی رباط صلیبی با آرتروسکوپ

تعویض مفصل لگن

عوارض عمل نکردن به موقع رباط صلیبی زانو

تعویض مفصل زانو

درمان زانوی پرانتزی بعد از تعویض مفصل زانو

مزایای تعویض مفصل زانو

نحوه کارگذاری پروتز هیپ با سیمان ارتوپدی

نتیجه بازسازی رباط صلیبی به روش آرتروسکوپی

درمان عفونت بعد از تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل لگن

پارگی رباط صلیبی در آرتروسکوپی زانو

انیمیشن تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل لگن بعلت سیاه شدن سر استخوان ران

20روز بعد از جراحی پارگی چند رباط زانو

ساییدگی شدید سمت داخلی زانو به علت آرتروز شدید

عنوان